Doorgaan naar hoofdcontent

Weerstand kan geen kwaad

Weerstand kan geen kwaad
Weerstand heeft te maken met de wil, een bepaald doel, de snelheid en druk om met de wil dat doel te bereiken en de mobilisatie van mensen die daarvoor nodig zijn. Een ieder die in deze stroom mee 'moet' of wil meebewegen, zal goed geïnformeerd moeten worden over dat doel. Weerstand is een gezond nevenproduct of bijproduct van de activiteiten om zaken voor elkaar te krijgen. Zonder weerstand lopen we het grote risico essentiële elementen over het hoofd te zien. Diegenen die de moed hebben om tegengas te bieden zorgen ervoor dat belangrijke issues niet over het hoofd worden gezien..
Voorbeelden van weerstand en oppositie
 • De transformatie is niet in het belang van de afdeling of persoon / werknemer of lijkt niet direct logisch te zijn.
 • Onduidelijkheid over doelen
 • Niet voldaan met de benadering; de manier waarop het gebeurt kan beter
 • Emotionele aspecten worden niet serieus genomen
 • Het emotionele aspect van angst niet te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen
 • De veranderingen komen ongelegen; niet gereed door
  persoonlijke redenen
Hoe zorg je ervoor dat de weerstand van een acceptabel niveau
is?

Hierbij is het van belang om inzicht te hebben van de vorm van de weerstand. Individuele weerstand is heel anders dan de weerstand van een groep of afdeling binnen een organisatie.

De individuele benadering

 • Maak het issue expliciet. Waar gaat de tegenstand om? Het informationele aspect.
  Het IQ gedeelte van de persoonlijke verandering.
 • Compassie. Plaats jezelf in de situatie van de ander. (H)Erken
  het emotionele aspect. Probeer de onderliggende (EQ)
  issues te doorgronden.
 • Voorkom oppositie. Alle emotionele aspecten hebben een sterke
  impact (zeker na een aankondiging - overplaatsing - bijvoorbeeld) Het kan
  verstandig zijn om te wachten en niet een confrontatie aan te gaan.
Binnen afdelingen of groepen
Weerstand op groepsniveau vereist tactiek. Bijvoorbeeld in het geval van een samenvoeging van twee afdelingen. Hierbij is het essentieel dat het management een duidelijke lijn communiceert. Weerstand kan hier uitgroeien doordat er geen duidelijkheid.

Ervaring met technische analyse (TA) : niet op de markt vooruit lopen
Uit technische analyse en beleggen komt het begrip weerstand ook voor. Wat we van deze TA kunnen leren is dat weerstand vaak te maken heeft met de massa en de kleine groep pioniers. De massa komt vaak pas achter de groep pioniers aan als het licht op groen (of op de terugweg - op rood) staat. Dit heeft te maken met informatie. Het doorbreken van een weerstand vindt plaats als er een nieuwe tijdsperiode aanbreekt. Als individuele belegger is het in het algemeen niet handig om tegen de stroom in te beleggen. (al is dit soms wel lucratief overigens). Op dezelfde manier is het voor een manager niet handig om teveel druk uit te oefenen als de krachten de andere kanten op gaan. In andere context wordt dit ook wel judoën genoemd.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Typeringen van Organisatiecultuur

Cultuur – organisatiecultuur, bedrijfscultuur - is een abstract begrip en vaak moeilijk concreet te maken in discussies. Om dit laatste mogelijk te maken zijn er cultuur-typeringen geschetst. Een belangrijke en in Nederland het meest gebruikt is die van Handy & Harrison . Zij gaan uit van twee dimensies die vier cultuurtyperingen opleveren: de machtscultuur, gesymboliseerd door de Griekse god Zeus: in dit soort organisaties zijn er weinig regels, maar ligt de macht bij personen (de leiders) bij de rolcultuur (Apollo) is de rol of positie die iemand heeft erg belangrijk en vanuit die rol kan de persoon macht uitoefenen; een paraaf zetten. De organisatie is bureaucratisch vormgegeven aan de hand van regels en procedures. Bij de taakcultuur (Athene) staat het resultaat en het doel voorop en is het belangrijk dat er dingen tot stand komen, ongeacht hoe. De persoonscultuur (?) geeft het individu de nodige vrijheid en deze organisatievorm komt veel voor bij professionele organisati

Mijn ervaring met MVGM (3)

Hoe communiceert een organisatie en wat zegt dat over het bedrijf? De communicatie van een retailorganisatie is anders dan die van een (olie)producent, dat komt doordat een retailorganisatie relatief veel (kleine) klanten heeft en een producent weinig (maar grote) klanten heeft. MVGM is een soort retailorganisatie, maar dan niet als productverkoper, maar als dienstverlener. Een soort KPN maar dan met servicecontracten die 700 euro of meer per maand kosten.  MVGM communiceert - merk ik - niet neutraal. Dat wil zeggen dat ze selectief is waarop ze wel en waarop ze niet reageert. Zo heb ik zie (1) en (2) diverse keren contact gehad omtrent een klacht. De laatste was van januari 2017. En die ervoor was van november 2015. In beide gevallen krijg ik een duidelijke ontvangstbevestiging, a la, "we hebben u klacht ontvangen en ..." etc, etc. Maar de slotcommunicatie van "als het goed is moet u klacht nu behandeld en opgelost zijn, door de maatregelen die wij hebben genomen.&q

Update Unit4

Hoe doet Unit4 dat zelf, vroeg ik me af; hoe gaat het bedrijf dat BLINC® (Businesses Living IN Change) heeft geïntroduceerd als handelsmerk, om met veranderingen. Sinds het jaarverslag over 2008 is het bedrijf veranderd, maar dat is niet verwonderlijk. Het bedrijf is om te beginnen internationaal verbreed. Een andere wijziging is dat het productenaanbod is bijgesteld aan de wijzigingen in de Softwarebranche. Waar in 2008 nog volop gesproken werd over SAAS is deze term grotendeels vervangen door het huidige begrip Cloud. Dat in deze oplossings-sfeer diverse varianten mogelijk zijn blijkt uit de discussies op het internet waar Unit4 zich zorgen maakt over een te zwart-wit-benadering en een hybride Cloud model verdedigt. Daarin gaat het gebruik van de cloud samen met "on-premise" ontwikkelingen en implementaties. Veel is hetzelfde gebleven in de managementaansturing; dezelfde vijf namen als in 2008 komen ook in 2010 voor met dezelfde verantwoordelijkheden (CEO, CFO, Int